Privacyverklaring

Wanneer je de website www.plagron.com bezoekt, vertrouw je ons met jouw gegevens. Jouw bezoekgegevens zijn persoonsgegevens, omdat de verzamelde gegevens veel vertellen over jou als persoon.

Plagron is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat je de tijd neemt om het beleid zorgvuldig te lezen. Je kunt onze site bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent en zonder hiervoor persoonlijke gegevens te verstrekken. Er bestaat de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van jou nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Wanneer je besluit ons, of onze zakelijke partners, persoonlijke informatie te verstrekken die wij of zij nodig hebben - om met je te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij je laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer je aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.


Webanalyseservice / statistiekenprogramma

We hebben met Google een bewerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. De site maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website hanteren. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google Analytics maakt van de verzamelde gegevens rapporten die Plagron kan opvragen. Google Analytics gebruikt de informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. Het delen van (persoons-) gegevens met de webanalyseservice is uitgeschakeld. Dit houdt dus in dat we Google niet hebben toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics doeleinden. Je blijft bij het bezoeken van de website voor ons geheel anoniem.


Cookieverklaring

Onze cookieverklaring lees je hier.


Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld. Meld je aanvraag via onze servicedesk.


Links naar andere sites

In onze site kunnen links zijn opgenomen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites of voor de privacybescherming op die sites.


Wijziging van Privacyverklaring

Plargon behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.


Persoonlijke gegevens

Uiteraard behandelen en beveiligen wij gegevens van bezoekers van de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Plagron. Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. Je kunt deze richten aan Plagron.


Postadres Plagron

Postbus 10188
6000 GD Weert, Nederland
T. +31(0) 495 631 559
F. +31 (0) 495 626 834
E. servicedesk@plagron.com


Klachten

De nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dwingt ons tot het nemen van actie en maatregelen in geval van klachten en datalekken. Deze meldplicht houdt in dat we direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een datalek is geconstateerd. Heb je een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Plagron via servicedesk@plagron.com. Vermeld in deze e-mail je naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.